Opis projektu

Celem projektu jest edukacja i informacja przedsiębiorców w obszarze inwestycji kapitałowych i pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz integracja środowiska potencjalnych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych.

Szczegółowym celem projektu jest wsparcie grupy przedsiębiorców (beneficjentów projektu), którzy posiadają innowacyjne rozwiązania biznesowe, a brak możliwości zewnętrznego finansowania rozwoju produktów ogranicza ich oddziaływanie i sukces rynkowy.

Dla tej grupy beneficjentów zostaną stworzone opracowania analityczne ich pomysłów biznesowych jako uszczegółowienie oferty, dzięki czemu będą mogli w profesjonalny sposób prezentować swoją ofertę, dając tym samym większą efektywność nawiązania kontaktów biznesowych z inwestorami i zwiększyć szanse na pozyskanie wsparcia kapitałowego. Projekt koncentruje się na grupie przedsiębiorstw z sektora MSP, z uwagi na największe bariery dostępowe do kapitału i kosztownych usług doradczych, a zarazem posiadających równie wysoki potencjał intelektualny i biznesowy, wymagający wsparcia i dopasowania analitycznego ich ofert do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Zasadniczym celem projektu będą działania informacyjne i promocyjne, które z punktu widzenia przedsiębiorców będą skutkowały m.in. poprzez:

  1. prezentacje ofert przedsiębiorców on-line poprzez portal projektu,
  2. utworzenie skróconych ofert biznesowych przedsiębiorców w postaci briefów w wersji polskiej i angielskiej,
  3. utworzenie oraz prezentacja on-line pomysłów biznesowych i przedsiębiorców na dedykowanych podstronach www dla części zgłoszonych przedsiębiorców,
  4. oraz wyłonienie w drodze konkursu najciekawszych pomysłów biznesowych i stworzenie dla wybranej w drodze konkursu grupy przedsiębiorców - ofert analitycznych w formie biznes planów zawierających główne elementy Memorandum Inwestycyjnego będącego podstawą do dalszych ewentualnych opracowań i czy potencjalnego wejścia przedsiębiorcy na New Connect, stwarzające możliwość pozyskania inwestora zewnętrznego. (docelowo 50 przedsiębiorców otrzyma zaawansowane opracowania)

Działania będą poprzedzone kampanią informacyjną, konferencjami i seminariami z przedsiębiorcami i inwestorami, w celu zainicjowania udziału beneficjentów w projekcie, o których będziemy informować poprzez Newsletter oraz na stronie projektu i partnerów projektu. Konkurs przewiduje nagrodzenie najlepszych pomysłów biznesowych nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, przygotowanymi przez sponsorów konkursu.

Trwale związany z projektem będzie portal informacyjny i tworząca się przy jego udziale - nieformalna sieć współpracy przedsiębiorców i inwestorów. Dzięki portalowi „Owoce Biznesu” projekty, które nie zostaną w pełni objęte produktami biznesowymi typu briefy oraz biznes plany i nie zostaną zakwalifikowane do kolejnych etapów projektu w drodze konkursu, nadal będą miały szansę na poszukiwania inwestorów i rozwój swoich koncepcji biznesowych.

Cele szczegółowe projektu i ich realizacja wynikają z etapowości działań projektowych. Można do nich zaliczyć:

  1. stworzenie miejsca w Internecie poprzez portal „Owoce Biznesu” otwartego na prezentację pomysłów biznesowych i skupiającego przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów; portal będzie też miał charakter społecznościowy budujący swoje zasoby nie tylko w ramach działań projektowych, ale też poprzez wymianę pomysłów, wiedzy i doświadczeń jego użytkowników;
  2. podniesienie świadomości pracowników i właścicieli MMŚP w obszarze pozyskiwania kapitału;
  3. stworzenie możliwości nawiązania współpracy MMŚP z aktorami rynku kapitałowego;
  4. powszechnienie form i warunków funkcjonowania sieci inwestorów oraz instytucji kapitałowych

Nie zapomnimy też o działaniach mających na celu upowszechnienie i działalność informacyjną w zakresie rozwoju przedsiębiorczości o charakterze ogólnokrajowym Dostęp do takich mediów informacyjnych jak Internet pozwoli na promowanie idei projektu i poszukiwania potencjalnych inwestorów nie tylko w obrębie kraju, ale również w obszarze całej społeczności internetowej.

Dlatego też skrócone informacje o koncepcjach biznesowych będą publikowane w mediach internetowych oraz na stronach projektu w wersji polskiej i angielskiej, aby zwiększyć dostępność do informacji i zwiększyć możliwości rozwoju pomysłów biznesowych zaangażowanych beneficjentów projektu i przedsiębiorców z sektora MSP.