Model działania

A 95% inwestorów wskazuje, e najczstszym problemem w komunikacji jest niska jako oferty przygotowanej przez firm poszukujcej kapitau.

Projekt Owoce Biznesu to unikatowy projekt, którego celem jest:

  • kojarzenie przedsiębiorcy z inwestorem
  • wsparcie w znalezieniu finansowania
  • baza opracowanych innowacyjnych inwestycji

Dołączając do programu przedsiębiorcy zyskują szansę prezentacji przed inwestorami swojego pomysłu na biznes oraz uzykują wsparcie w postaci doradztwa w zakresie profesjonalnego przygotowania biznesplanu wraz z niezbędnymi analizami finansowymi oraz póżniejszej indywidualnej opieki w kontakcie z inwestorami instytucjonalnymi czy indywidualnymi, co powinno zapewnić sukces i efektywność procesu. Prawidłowo przeprowadzony proces przygotowania przedsiębiorstwa do dialogu z doradcami oraz inwestorami istotnie podnosi szansę na zdobycie zewnetrznego finansowania o charakterze właścicielskim.

Rejestracja w serwisie oraz przejście kolejnych kroków i wprowadzenie danych projektu inwestycyjnego oraz charakteryzujących profil przedsiębiorstwa lub inwestora pozwala na dołączenie z jednej strony do bazy ofert przedsięwzięć, bazy inwestorów i doradców, a z drugiej - udział w nieformalnej sieci współpracy przedsiębiorców i inwestorów oraz doradców finansowych i inwestycyjnych.

Serwis proponuje też rozwiązania systemowe w postaci e-narzędzi do budowy biznesplanu i analizy finansowej. Program oraz serwis informacyjno-społecznościowy Owoce Biznesu ma na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektra MSP (małych i średnich firm) w procesie komunikacji z inwestorami poprzez zbudowanie trawałej platformy inwestycyjnej, związanej z niepubliczym rynkiem kapitałowym dla przedsiębiorców, inwestorów, instytucji kapitałowych oraz doradców.

Zobacz również: