masz więcej pytań?
+48 22 379 47 20

Buduj Biznesplan

Zarejestrowany użytkownik (Przedsiębiorca) ma możliwość przygotowania profesjonalnego Biznes Planu w standardzie akceptowalnym na polskim i zagranicznych rynkach kapitałowych. Narzędzie składa się z tematycznie podzielonych sekcji dotyczących:
- samej organizacji,
- analizy otoczenia organizacji,
- strategii marketingowej i sposobu sprzedaży organizacji,
- jej produktu lub usługi,
- koncepcji i opisu samego przedmiotu inwestycji.

Ponadto, użytkownik uzyskuje dostęp do autorskiego modelu budowy projekcji finansowych, który pozwala na przygotowanie projekcji Sprawozdań Finansowych, według Polskich Standardów Finansowych, w układzie:
- Bilans,
- Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy),
- Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda porównawcza).

Przygotowanie i opracowanie danych odbywa się z udziałem i pomocą dedykowanego Analityka Gospodarczego (opieka consierge), który ma za zadanie przeprowadzić Państwa przez tajniki modelowania w finansach.

Opis organizacji, produktu i usługi oraz rynku na którym funkcjonuje wraz z przedstawieniem pełnego harmonogramu inwestycji i prognoz finansowych przygotowanych w wydaniu książkowym daje gwarancję osiągnięcia celu biznesowego.


zobacz również: