masz więcej pytań?
+48 22 379 47 20

co dalej...

Drodzy Przedsiębiorcy,
Drodzy Inwestorzy,
Drodzy Doradcy,


Z dn. 31 grudnia 2010r finansowanie Projektu „Owoce Biznesu – dobra oferta krokiem do sukcesu” ze środków EFS zostało zakończone co nie oznacza, że Projekt „Owoce Biznesu – dobra oferta krokiem do sukcesu” przestaje istnieć.

Już niedługo nowy pakiet usług dedykowany przedsiębiorcom.


Zapraszamy do współpracy Przedsiębiorców i Inwestorów


Dalsze plany – Przedsiębiorcy
- Rozwój bazy Owoce Biznesu do min. 500 aktualnych, zweryfikowanych ofert wraz z analiza inwestycyjną
- Kontynuacja prac nad rozwojem e-narzędzi do przygotowania biznes planów, analizy finansowej, wyceny itp.
- Zapewnienie źródeł finansowania inwestycji w postaci zbudowania relacji z funduszami oraz stworzenie grup inwestycyjnych
- Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych usług doradczych, mających na celu pomoc w procesie zmiany i rozwoju

Dalsze plany – Inwestorzy Indywidualni
- Aktywizacja środowiska Inwestorów Indywidualnych w ramach Klubu Inwestora
- Organizacja eventów inwestorskich – gale inwestycyjne (spotkania z przedsiębiorcami), seminaria regionalne, Kongres Inwestycyjny
- Publikacja periodycznego Newslettera - dystrybuowanego w formie mailingu do zrzeszonych Inwestorów
- Stworzenie regulaminów inwestycyjnych i zrzeszanie Grup Inwestorów o podobnych celach inwestycyjnych gotowych wyłożyć minimum 100 tys. zł
- Praca nad „płynnością” rynku niepublicznego poprzez publikację wiarygodnych oferty inwestycji na serwisie www.owocebiznesu.pl

Dalsze plany – Inwestorzy Instytucjonalni
- Zbudowanie rozpoznawalności Certyfikatu Owoce Biznesu w środowisku inwestorów instytucjonalnych oraz bankowym
- Akceptowalność przygotowanych analiz a poprzez to zapewnienie przedsiębiorcom „szybkiej ścieżki” inwestycyjnej/kredytowej
- Promowanie idei szerszych inwestycji na rynku niepublicznym wśród funduszy VC oraz BA
- Udział w projektach IPO na rynku NC
- Organizacja eventów, seminariów itp.